Kamer: T11-31
Telefoon: 010 408 8650
E-mail: seidler@risbo.eur.nl

Y. (Youri) Seidler MA

Onderzoeker

Youri Seidler MA is sinds 2010 als onderzoeker verbonden aan Risbo. Hij is betrokken bij onderzoeken naar sociale vraagstukken en beleid. In 2015 houdt Youri zich onder andere bezig met de Monitor Sociale Inclusie naar de positie van Roma in Nederland en voert hij een reflexieve netwerkanalyse uit van de Buurtcirkel methodiek. Youri is als projectleider verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Studiekeuzecheck: een online vragenlijst voor alle aankomend studenten van de Erasmus Universiteit.
In 2014 werkte Youri aan de monitor Rotterdamse Risicogroepen en deed hij samen met Afke Weltevrede onderzoek naar zelforganisaties van EU-arbeidsmigranten in Rotterdam. Samen met Tom Tudjman voerde hij casestudy onderzoek uit naar succesvolle interventies binnen het kader van het onderwijsbeleid Beter Presteren.
Youri Seidler studeerde Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij afstudeerde op een onderzoek naar de ontwikkeling van het Rotterdamse prostitutiebeleid in de negentiende eeuw.

 
Projecten
Onderzoek naar het effect van de invoering van de onderwijsvernieuwingen op de HR
IHS RMT 2015
Herijking Rotterdams Docentenprofiel VO
De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam
‘Ongeregistreerde’ kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam
Alle projecten van Youri
 
 
 
Publicaties
Boom, J. de, Seidler, Y., Weltevrede, A.M. (2014). Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de de Midden- en Oost-Europese EU-landen. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universiteit
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2013). Migration and migration policies in the Netherlands 2011. Dutch SOPEMI-report 2011. Rotterdam, Risbo.
Wolff, R., Nieuwenhuys, M. &Seidler, Y.(2013). Uitval en vertraging. Een onderzoek naar uitval en vertraging in het 1e jaar en vertraging in de hoofdfase bij de opleiding Sportmanagement van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R.,Nieuwenhuys, M. &Seidler,Y. (2013). Uitval en vertraging op de HALO. Een onderzoek bij de opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Alle publicaties van Youri
 
 
 
research Erasmus Universiteit meetinstrument consultancy Hogeschool Rotterdam geluk evaluatie risicojongeren diversiteit kwaliteitszorg studiesucces onderwijsinnovatie toetsing training dagboek tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news