Kamer: T11-31
Telefoon: 010 408 8650
E-mail: seidler@risbo.eur.nl

Y. (Youri) Seidler MA

Onderzoeker

Youri Seidler MA is sinds 2010 als onderzoeker verbonden aan Risbo. Hij studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij historisch onderzoek deed naar de ontwikkeling van het Rotterdamse prostitutiebeleid in de negentiende eeuw. In 2010 en 2011 werkte hij mee aan de Monitor Aanpak Risicojongeren waarin de maatschappelijke positie van Antilliaanse en Marokkaanse risicojongeren in 35 gemeenten in kaart wordt gebracht.
Samen met Afke Weltevrede en Jan de Boom nam hij in 2011 deel aan het jaarlijkse onderzoek naar migratie en integratie van migranten in Nederland voor de OECD (Sopemi).

 
Projecten
Herijking Rotterdams Docentenprofiel VO
De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam
‘Ongeregistreerde’ kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam
Instroommonitor 2015 Studiekeuzecheck
Casestudies en Opinieonderzoek Beter presteren
Alle projecten van Youri
 
 
 
Publicaties
Boom, J. de, Seidler, Y., Weltevrede, A.M. (2014). Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de de Midden- en Oost-Europese EU-landen. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universiteit
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2013). Migration and migration policies in the Netherlands 2011. Dutch SOPEMI-report 2011. Rotterdam, Risbo.
Wolff, R., Nieuwenhuys, M. &Seidler, Y.(2013). Uitval en vertraging. Een onderzoek naar uitval en vertraging in het 1e jaar en vertraging in de hoofdfase bij de opleiding Sportmanagement van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R.,Nieuwenhuys, M. &Seidler,Y. (2013). Uitval en vertraging op de HALO. Een onderzoek bij de opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Alle publicaties van Youri
 
 
 
diversiteit kwaliteitszorg training geluk meetinstrument onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam research dagboek toetsing evaluatie risicojongeren tentamen Erasmus Universiteit studiesucces consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news