Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

drs. Alice van de Vooren

Senior Onderwijsadviseur

Alice van de Vooren studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de universiteit Twente, afstudeerrichting Onderwijsorganisatie- en Management. Bij Risbo houdt zij zich als onderwijsadviseur bezig met adviestrajecten op het gebied van kwaliteitszorg, curriculumvernieuwing en competentiegericht onderwijs. Alice ontwikkelt trainingen-op-maat voor docenten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam en voor externe opdrachtgevers. Zij ontwierp onder meer een train-de-trainerprogramma voor het Ministerie van Defensie. Ook coacht zij docenten in het hoger onderwijs bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderwijstaken. 

 


Kernpublicaties

  • Vooren, Alice van de, Verkuijl-Wieland, Annemiek. (2009). Kleinschaliger en activerender onderwijs voor grote studentaantalllen. In: Onderzoek van Onderwijs, 38 (1), p.8-12. Assen: Van Gorcum.
  • Vooren, A. van de en T. Tudjman (2008). De deelnemers met een rugzak. De 2e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO. Rotterdam: Risbo.
  • Vooren, A. van de & M. Ackermann. (2008). Resultaten B3-enquête Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Evaluatie onder bachelor 3-studenten. Afname 2007/2008. Rotterdam, Risbo.
  • Vooren, A. van de & Ven, M.J.J.M van de (2007). Train-the-trainer module Gender in opleidingen. Den Haag: Ministerie van Defensie.

Alle Risbo-publicaties van Alice bekijken.

 

Tel: 010-408 8650
Mail: vandevooren@risbo.eur.nl
Kamer: T11-31


Alice's cv: klik hier