Kamer: T11-27
Telefoon: 010 408 2164
E-mail: tudjman@risbo.eur.nl

drs. T. (Tom) Tudjman

Onderzoeker

Tom Tudjman (1976) isin 2001 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na gewerkt te hebben bij verschillende faculteiten aan deze universiteit, is hij sinds 2005 verbonden aan Risbo. Zijn expertise ligt op het terrein van:
-Sociale Vraagstukken en Beleid (o.a. integratie, sociale cohesie, samenleven in wijken en buurten, maatschappelijke participatie en veiligheid)
-Europese Vraagstukken (o.a. International Social Affairs, Integration, Social Inclusion and Partnerships)
-Onderwijs (o.a. beroepsonderwijs, passend onderwijs en studeren met een beperking)
-Jeugd & Jongeren (opvoedingsvraagstukken, probleemgezinnen, zorg en welzijn)

 
Projecten
Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam
Didactische professionalisering tutoren ESL 2015-2016
ALFIRK Collaborative Networks for Migrant Parent Empowerment
Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
European Literacy Elinet
Alle projecten van Tom
 
 
 
Publicaties
Onstenk, J & T. Tudjman (2015). Herijking Rotterdams docentenprofiel VO. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
KWP Rotterdams Talent (2015).Literatuurstudies Risicojongeren op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in zorg en veiligheid. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., J. Onstenk, Y, Seidler, A.M. Weltevrede, J. Halin en R. Latupeirissa, (2014). Casestudies Beter Presteren, deel 2. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
Tudjman, T. (2014). In de vakantie naar school! In: De Cascade, jaargang 11, pp 19-21.
T. Tudjman, L. van den Bulk & D.E.J. van Schelven (2014). Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Alle publicaties van Tom
 
 
 
consultancy geluk Hogeschool Rotterdam research studiesucces evaluatie tentamen dagboek Erasmus Universiteit training kwaliteitszorg diversiteit toetsing meetinstrument onderwijsinnovatie risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news