Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

drs. Tom Tudjman

Onderzoeker

  • Tom Tudjman (1976) is in 2001 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na gewerkt te hebben bij verschillende faculteiten aan deze universiteit, is hij sinds 2005 verbonden aan het RISBO. Zijn expertise ligt op het terrein van
  • Sociale Vraagstukken en Beleid (o.a. integratie, sociale cohesie, samenleven in wijken en buurten, maatschappelijke participatie en veiligheid)
  • Europese Vraagstukken (o.a. International Social Affairs, Integration, Social Inclusion and Partnerships)
  • Onderwijs (o.a. beroepsonderwijs, passend onderwijs en studeren met een beperking)
  • Jeugd & Jongeren (opvoedingsvraagstukken, probleemgezinnen, zorg en welzijn)


Kernpublicaties

T. Tudjman & W. de Jong (2006). Evaluatie Task Force Antilianen. Rotterdam: Risbo, EUR

Tudjman, T. en W. de Jong (2008). Moeder en Kind Programma Rotterdam-Lusthof. Referat für Integration: Duisburg. ISBN: 978-3-933520-08-1

 

Tudjman, T. en H. Braam (2007). De invoering van de rugzakregeling in het MBO. De 1e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam, Risbo, EUR

 

Karyotis, S.J., T. Tudjman, C. Masson & W. de Jong, (2005). Jeugd en Buitenruimte in Rotterdam. Het Thuis Op Straat Project. Rotterdam: Risbo, EUR.

 

Tudjman, T. en W. de Jong (2008). Jongerenproject en samenwerkingsverbanden van migrantenorganisaties Arnhem-Malburgen. Referat für Integration: Duisburg

ISBN: 978-3-933520-09-8

 

Alle Risbo-publicaties van Tom bekijken.

 

Tel: 010 - 408 2164
Mail: tudjman@risbo.eur.nl
Kamer: T11-27


Tom's cv: klik hier