Kamer: T11-27
Telefoon: 010 408 2164
E-mail: tudjman@risbo.eur.nl

drs. T. (Tom) Tudjman

Onderzoeker

Tom Tudjman (1976) isin 2001 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na gewerkt te hebben bij verschillende faculteiten aan deze universiteit, is hij sinds 2005 verbonden aan Risbo. Zijn expertise ligt op het terrein van:
-Sociale Vraagstukken en Beleid (o.a. integratie, sociale cohesie, samenleven in wijken en buurten, maatschappelijke participatie en veiligheid)
-Europese Vraagstukken (o.a. International Social Affairs, Integration, Social Inclusion and Partnerships)
-Onderwijs (o.a. beroepsonderwijs, passend onderwijs en studeren met een beperking)
-Jeugd & Jongeren (opvoedingsvraagstukken, probleemgezinnen, zorg en welzijn)

 
Projecten
Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
European Literacy Elinet
Herijking Rotterdams Docentenprofiel VO
NAOS: Professional capacity in dealing with diverstiy
‘Ongeregistreerde’ kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam
Alle projecten van Tom
 
 
 
Publicaties
Tudjman, T. (2014). In de vakantie … naar school! In: De Cascade, jaargang 11, pp 19-21.
T. Tudjman, L. van den Bulk & D.E.J. van Schelven (2014). Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
KWP Rotterdams Talent (2014). Literatuurstudies Positief Jeugdbeleid. Rotterdam: Risbo
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Tudjman, T., Seidler, Y., Weltevrede, A. & Boom J. de (2012).De Sociale Aard van de Beverwaard. Een onderzoek naar de oorzaken van en oplossingsrichtingen voor de huidige problemen van de Beverwaard. Rotterdam: Risbo.
Alle publicaties van Tom
 
 
 
Hogeschool Rotterdam Erasmus Universiteit research training toetsing evaluatie tentamen onderwijsinnovatie kwaliteitszorg consultancy diversiteit risicojongeren dagboek geluk meetinstrument studiesucces
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news