Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

drs. Angelique van het Kaar

Onderwijsadviseur

Angelique van het Kaar is sinds 2000 als onderwijsadviseur in dienst bij Risbo. In haar werk ligt de meeste nadruk op docentprofessionalisering. Zij ontwikkelt en geeft didactische trainingen voor docenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld over didactische vaardigheden, probleemgestuurd onderwijs (PGO), activerend onderwijs, e-learning, coaching en het effectief geven van hoorcolleges. Daarnaast coacht Angelique docenten bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderwijstaken en begeleidt ze nieuw aangestelde docenten bij het behalen van hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Angelique studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna werkte ze tot 2000 als software-adviseur, trainer kantoorautomatisering en coördinator van de ICT-helpdesk bij de Centrale Automatiseringsdienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2001 en 2008 was Angelique docent-tutor bij de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Kernpublicaties

  • Klatter, E.B. & A.M.J.A. van het Kaar, (2005). Het organiseren van grenzeloos leren. Regionale Monitor. Meting bij zes regionale onderwijsinnovaties binnen het middelbaar technisch beroepsonderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN: 90-76613-338

Alle Risbo-publicaties van Angelique bekijken.

 

Tel: 010 - 408 2573
Mail: vanhetkaar@risbo.eur.nl
Kamer: T11-34


Angelique's cv: klik hier