Kamer: T11-19
Telefoon: 010 408 2573
E-mail: vanhetkaar@risbo.eur.nl

drs. A.M.J.A. (Angelique) van het Kaar

Onderwijsadviseur

Angelique van het Kaar is sinds 2000 als onderwijsadviseur in dienst bij Risbo. In haar werk ligt de meeste nadruk op docentprofessionalisering. Zij ontwikkelt en geeft didactische trainingen voor docenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld over didactische vaardigheden, probleemgestuurd onderwijs (PGO), activerend onderwijs, e-learning, coaching en het effectief geven van hoorcolleges. Daarnaast coacht Angelique docenten bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderwijstaken en begeleidt ze nieuw aangestelde docenten bij het behalen van hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
Angelique studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna werkte ze tot 2000 als software-adviseur, trainer kantoorautomatisering en co

 
Projecten
Didactische professionalisering tutoren ESL 2015-2016
Training PGO voor tutoren van GSG Helinium
Didactische vaardigheden
Didactische professionalisering voor PhD
Workshop Onderwijs en Techniek van het Theater
Alle projecten van Angelique
 
 
 
Publicaties
Klatter, E.B. & A.M.J.A. van het Kaar, (2005). Het organiseren van grenzeloos leren. Regionale Monitor. Meting bij zes regionele onderwijsinnovaties binnen het middelbaar technisch beroepsonderwijs. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-338
 
Erasmus Universiteit kwaliteitszorg studiesucces Hogeschool Rotterdam tentamen diversiteit dagboek meetinstrument toetsing geluk onderwijsinnovatie evaluatie risicojongeren research consultancy training
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news